Vršački venac

Time passed:
3
3
7
7
8
8
Dana
1
1
6
6
Sat
1
1
7
7
Minuta
0
0
0
0
Sekundi

 

           Bulgaria  ceska  Gruzuja  Panama  Poland  Romania  Web-Srbija  Kompas35px

Redakcije

Muzičko scenska redakcija

Muzičko scenska redakcija

Ova redakcija, po svojoj složenosti i obimu koje muzička kultura nameće, bavi se afirmacijom muzičke kulture, stvaralaštva i muzičkih žanrova. Osim utvrđenog godišnjeg plana rada muzička redakcija proširila bi svoju koncertnu delatnost različitim žanrovima, formama i stilovima, kojima bi obuhvatila različite ciljne grupe. Pored ciljanog oblikovanja muzičkog senzibiliteta publike, redakcija za muzičko-scensku delatnost organizuje i radionice kroz koje se formiraju nove generacije ljubitelja muzike.

U okviru rada muzičke redakcije neophodno je pokrenuti višeslojni tonski studio koji bi se bavio servisiranjem potreba ostalih redakcija, ali radio i na drugim delatnostima kao što su tonska snimanja, izrada reklamnih radijskih najava, džinglova kratkih formi, edukacijom mladih kadrova, kroz kurseve, za potrebe rada na radiju, televiziji ili u samom tonskom studiju.

Redakcija za PR i Design

Redakcija za PR i Design

Sredstvo putem kojeg KC komunicira sa svojim ciljanim tržištem je dobro organizovana marketing i PR služba, kao integralni deo KC-a. Zadatak PR službe je afirmacija Kulturnog Centra, uspostavljanjem pozitivne javne slike sredstvima koja su raspoloživa. Da bi PR služba odgovorila na ove zahteve i nesmetano funkcionisala, neophodno je: identifikovati ciljne grupe; determinisati ciljeve, metode i instrumente realizacije; razviti poruku i precizirati željeni imidž institucije, ali i svih njenih redakcija pojedinačno, te obezbediti njeno nesmetano funkcionisanje.

Područja u kojima KC obavlja svoju delatnost usmerenu na informisanje javnosti i uticaj na javno mnenje su:

 • PR aktivnosti
 • Kampanje za svoje programe, za mesto događanja-objekat KC-a
 • Direktna pošta, pozivnice, plakati, flajeri, telemarketing...
 • Hemeroteka / press clipping kao integralni deo dokumentacije dostupne javnosti/ internoj, eksternoj/biblioteka i izdavačka delatnost
 • Web page
 • Novinsko oglašavanje, redovne kolumne, beleške
 • Godišnji izveštaj o radu
 • Periodične programske sveske/ tromesečno
 • Promotivne izložbe, koncerti
 • Oglasi, poruke, logotip, maskota/ u izlozima prodavnica, Kulturnih centara, ostali akteri u kulturi grada i šire, bioskopi, javni prevoz...
 • Oglasne table/ panoi, bilbordi
 • Press konferencije, press release, otvaranja za novinare, vođstva
 • Privatna otvaranja za finansijere, ulagače, političare
 • Promotivna vođstva za uticajne društvene grupe
 • Backstage ture /obilazak radnih prostorija KC-a
 • Posete za strane predstavnike
 • KC-ova prodavnica / kao posredni i trajni oblik informacija o KC-u
 • Info pult u izložbenom prostoru KC-a
 • Stalna saradnja sa medijima
 • Časopis, bilten
Filmska redakcija

Filmska redakcija

Osnovni zadatak redakcije, pored difuzije filmske umetnosti, koja se obezbeđuje kroz projekcije aktuelnih filmskih ostvarenja, je edukacija novih generacija filmske publike kroz posebno osmišljene programe. Pored redovnih projekcija filmova, redakcija će realizovati, u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, odeljenjem za film Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i festivalom "Videomedeja", organizovane cikluse filmova tematskog sadržaja kao i kroz saradnju sa ambasadama u Beogradu, odnosno njihovim kulturnim predstavništima (nemački film, britanski). Kroz saradnju sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu biće organizovana predavanja o filmskoj umetnosti. Sve aktivnosti imaju za cilj širenje filmske kulture. Redakcija radi na afirmisanju fenomena "velikog platna", ali i očuvanja tradicionalnog filmofilskog duha Vršca koji je među prvim gradovima koji su imali bioskope. Do realizacije ovog plana doći ćemo kroz:

 • redovne filmske projekcije
 • tematske filmske programe (autorski film, dokumentarni film, video art, animirani film)
Redakcija za vizuelnu kulturu i umetnost-Galerija KC-a

Redakcija za vizuelnu kulturu i umetnost-Galerija KC-a

Redakcija je postavljena da bi afirmisala i artikulisala rad profesionalnih i amaterskih stvaralaca. Galerija spada u najkvalitetniji prostorni segment objekta KC-a, koji je za potrebe IV Likovnog Bijenala mladih 2004. godine, rekonstruisan i prilagođen zahtevnim postavkama.
Rad redakcije za vizuelnu kulturu i umetnost mora da se bazira na realizaciji ciljeva koji instituciju, odnosno Kulturni centar Vršac, postavlja u sam centar umetničkih tokova srpske scene. Takav cilj determinisan je, izlagačkim kapacitetima, ali i obavezom institucionalne zaštite fenomena kulture i umetnosti. Cilj redakcije je da u narednom periodu izlagački prostor preraste u prepoznatljivu galeriju koja će, po ugledu na slične prostore u drugim gradovima, postati tačka prepoznavanja Vršca. U tom kontekstu program galerije je koncipiran tako da razvija novi senzibilitet za vizuelnu umetnost kod lokalne zajednice, ali i da realizuje svoju osnovnu misiju, a to je podizanje opšteg nivoa kulture publike (rad sa posebnim ciljnim grupama/predškolski /školski/omladinski/uzrast).

U okviru galerije su konstituisana dva segmenta: izložbeni i promotivno-edukativni. Rad Redakcije za vizuelnu umetnost podrazumeva ispunjenje svih galerijskih standarda.

Redakcija kulturno obrazovanih programa

Redakcija kulturno obrazovanih programa

Redakcija se bavi realizacijom programa koji doprinose podizanju nivoa kulture, širokog obrazovanja, kroz organizovanje:

 • tribina
 • radionica
 • kurseva
 • seminara
 • predavanja
 • promocija

Redakcija radi, isključivo, na programima edukacije, a njene aktivnosti odvijaju se u prostorima Kulturnog centra i van njega. Redakcija radi na osnovu plana za celu godinu, ali reaguje na svakodnevne događaje u društvu i trudi se da bude aktuelna.

Redakcija spoljnih programa

Redakcija spoljnih programa

Redakcija spoljnih programa kreira i organizuje sve javne manifestacije svog osnivača, Skupštine Opštine Vršac, koje su predviđene godišnjim kalendarom. Manifestacije koje se realizuju u celini, ili u delu programa su:

 • Slava grada-Sveti Teodor Vršački, 29. maj
 • Dan grada, 28. jun
 • Vršačko kulturno leto, jul-avgust.
 • Dani Berbe grožđa, treća nedelja septembra
 • Međunarodni festival folklora "Vršački Venac"
 • Doček Nove Godine, decembar
 • Regionalna izložba slikara amatera
 • Koordinacija sa KUD-ovima i amaterskim društvima

Odeljenje radi na animaciji, organizaciji i medijskoj promociji pomenutih manifestacija. Realizuju se programi namenjeni različitim ciljnim grupama. Programi koji se realizuju biće namenjeni različitim konzumentima kulture u gradu. Redakcija sačinjava precizan plan i budžet svog dela angažmana na ovim manifestacijama, daje izveštaj o realizaciji, planira PR aktivnosti, nabavlja sredstva od sponzora i samostalno aplicira kod fondova u Republici, Pokrajini i šire.

Vi ste ovde: Home Redakcije
OpstinaVrsac KulturniCentarBeograda PortalKultureVojvodine StudenskiKulturniCentar SKCNis VojvodinaOnline Alifka
BelogradoCervantes InstitutFrancais MuzejSavremeneUmetnostiVojvodine PrirodnjackiMuzejBeograd Oklagija BancaIntesa